Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 


 

10.08.2017г.

КОНКУРС ЗА ЕКИПМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

 Условията и изисквания за кандидатстване, може да намерите ТУК


16.02.2017г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТТА МЕТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БРАЦИГОВО - КРИЧИМ 


 08.02.2017г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  ОБЩИНИТЕ БРАЦИГОВО И КРИЧИМ


24.01.2017г.

Презентация на тема: "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА - ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ"


24.01.2017г.
Дейност 1.1 Подготовка и провеждане на информационни кампании

 


05.01.2017г.

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ОБЩИНА КРИЧИМ

 

ОБРАЗЦИ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


05.01.2017г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР № РД 50-96/17.08.2016Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ"

 


 
18.08.2016г. 
 
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик