Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25.10.2015 г.

 

Централна избирателна комисия

 


23.10.2017г.

Решения от заседание на ОИК проведено на 23.10.2017г.

 


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ ОТ МВР НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.263, АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ  НА ЦИК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

 

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г.

 

Заповед №РД-557 от 09.09.2015г. за поставяне на плакати и други агитационни материали във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на  25.10.2015г..

 

Избирателен списък  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.  

 

Избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.  

 

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НАСЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

 

Заповед №524/27.08.2015 г. за образуване на избирателни секции 

 


 

 

 


 

 

 


 


 


 

 


 

 

 

 

 


  

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик