Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" - КОМПОНЕНТ 1

 


17.04.2018г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР

Указания, Заявление и Методика за участие в процедура за избор на партньор на Община Брацигово във връзка с подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020 г.


 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик