Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ за изготвен Констативен акт № 3 от 05.03.2020г. за обект: Масивен навес в имот с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово

 

02-04-2020

ДО

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

Ж.К."МЛАДОСТ"№1, №104,ВХ.В,ЕТ.1,АП.39

ГР. СОФИЯ 1000

 

                                                                 СЪОБЩЕНИЕ

     Уведомяваме Ви, че е изготвен Констативен акт № 3 от 05.03.2020г. за обект: Масивен навес  в имот с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово, Ваша собственост, който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ,  съставeн в 3 екземпляра.

   Със съдържанието на Констативния  акт  може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Брацигово.

   Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани пред Община Брацигово в 3 дневен срок, считан от датата на залепване съобщението на имота Ви.

 

 

С уважение,

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на Община Брацигово

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик