Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД № РД - 670/31.10.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ

  07-11-2018

  З А П О В Е Д:

  №РД-670/31.10.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

           

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 20, УПИ ІІІ-168 и УПИ ХІІІ-168 по действащия регулационен план на с. Козарско, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

             КМЕТ:........../п/.............

                           /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД №РД-685/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-685/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-662/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресна регистрация, както следва:

  І.  адресна регистрация по постоянен адрес в гр.Брацигово бул."Трети март" №57 на:

  1. ЕГН ..................  ФЕРДИН ..................  ЯКУБОВ
  2. ЕГН ..................  ЙОРДАН ..................  ИЛИЕВ
  3. ЕГН ..................  МИРОСЛАВ ..................  МЕКИКОВ
  4. ЕГН ..................  НИКОЛАЙ ..................  ГЕОРГИЕВ
  5. ЕГН ..................  ГЕОРГИ ..................  ЙОРДАНОВ
  6. ЕГН ..................  АТАНАС ..................  АНГЕЛОВ
  7. ЕГН ..................  НАЙДЕН ..................  ДЕЛЧЕВ

   

  ІІ.  адресна регистрация по настоящ адрес в гр.Брацигово бул."Трети март" №57 на лицата:

  1.         ЕГН ..................  ПЕТЪР .................. БОЖИКОВ

  2.         ЕГН..................   ДИНКА ..................  ДИ СТАЗИО

  3.         ЕГН ..................  НИКОЛА .................. БАТАКЛИЕВ

  4.         ЕГН ..................  РАДКО .................. ЙОНКОВ

  5.         ЕГН..................  МАРИН.................. СТОИЛОВ

  6.         ЕГН .................. ФЕРДИН .................. ЯКУБОВ

  7.         ЕГН ..................  ЦВЕТАН .................. ДЕМИРОВ

  8.         ЕГН .................. ДАНАИЛ .................. АНТОНОВ

  9.         ЕГН ..................  МАРКО .................. ЙОРДАНОВ

  10.       ЕГН ..................  БОРИСЛАВ .................. ДЕЛЧЕВ

  11.       ЕГН ..................  СТАНИСЛАВ .................. ГЕНКОВ

  12.       ЕГН ..................  СВЕТОСЛАВ ..................  КУЗМАНОВ

  13.       ЕГН ..................  СТЕФАН .................. МАРКОВ

  14.       ЕГН ..................  АНТОАНЕТА .................. КЕЛЧЕВА

  15.       ЕГН ..................  ЗАПРИН .................. КАЛОВ

  16.       ЕГН ..................  ГЕРО..................АНГЕЛОВ

  17.       ЕГН ..................  ДИМИТЪР .................. ПЕТРОВ

  18.       ЕГН ..................  ГЕОРГИ .................. ИВАНОВ

  19.       ЕГН .................. ГЕОРГИ .................. СТОИЛОВ

  20.       ЕГН .................. ИВАН .................. АНГЕЛОВ

  21.       ЕГН ..................  ПЕТЪР ..................  АНГЕЛОВ

  22.       ЕГН ..................  АСЕН .................. ЦВЕТАНОВ

  23.       ЕГН ..................  ВЛАДИМИР .................. ЧАУШЕВ

  24.       ЕГН ..................  ВАСИЛ .................. ИВАНОВ

  25.       ЕГН ..................  СТОЙКА .................. КАЛОВА

  26.       ЕГН .................. КРАСИМИР .................. ЗАРКОВ

  27.       ЕГН ..................  ЖАНА .................. МАКАРИНОВА

  28.       ЕГН ..................  НИКОЛАЙ .................. ГЕОРГИЕВ

  29.       ЕГН .................. МЕТОДИЙ .................. СТОЯНОВ

  30.       ЕГН .................. МИТКО .................. ПАВЛОВ

  31.       ЕГН ..................  ДИМИТЪР ..................ЛУКОВ

  32.       ЕГН ..................  АСЕН ..................АНГЕЛОВ

  33.       ЕГН ..................  ДИНКО .................. СТОЯНОВ

  34.       ЕГН ..................  СЛАВКА ..................МИХАЙЛОВА

  35.       ЕГН .................. БОРИСЛАВА .................. ЦВЕТАНОВА

  36.       ЕГН..................  АНГЕЛ ..................АТАНАСОВ

  37.       ЕГН ..................  ДИМИТЪР .................. ГОРАНОВ

  38.       ЕГН ..................  ЯНКО ..................МАКАРИНОВ

  39.       ЕГН ..................  ЯНКО ..................МАРИНОВ

  40.       ЕГН ..................  ГЕОРГИ .................. СТОИЦОВ

  41.       ЕГН ..................  ВАЛЕНТИНА ..................СТОЯНОВА

  42.       ЕГН ..................  ЙОРДАН .................. ВАСИЛЕВ

  43.       ЕГН ..................  ДАНИЕЛ..................КАЛУГЕРОВ

  44.       ЕГН ..................  ТИНКА .................. ВАСИЛЕВА

  45.       ЕГН ..................  АНГЕЛИНА .................. ЙОРДАНОВА

  46.       ЕГН ..................  ИСУС .................. СТОЯНОВ

  47.       ЕГН .................. ТОНИ .................. ИВАНОВ

  48.       ЕГН ..................  РЕНЕТА..................АНГЕЛОВА

  49.       ЕГН ..................  СОФИЯ .................. ХАДЖИЕВА

  50.       ЕГН ..................  СОФКА .................. МУТЕНИШЕВА

  51.       ЕГН ..................  ФИДАНА .................. МИХАЙЛОВА

  52.       ЕГН ..................  ЕНЧО .................. ПЕЦАНОВ

  53.       ЕГН ..................  ПЕТЯ .................. АПОСТОЛОВА

  54.       ЕГН ..................  ДЕСИСЛАВ ..................  АТАНАСОВ

  55.       ЕГН ..................  МИХАИЛ.................. КОКУМОВ

  56.       ЕГН ..................  РАШКО .................. АНГЕЛОВ

  57.       ЕГН ..................  ВАСИЛКА ..................  ХРИСТОСКОВА

  58.       ЕГН ..................  МИТКО .................. СТОЯНОВ

  59.       ЕГН ..................  СТЕФАНКА ..................  ВЕЛИЧКОВА

  60.       ЕГН..................   ГЕОРГИ ..................  ТОДОРОВ

  61.       ЕГН ..................  ВАСИЛКА ..................  ЦОНЕВА

  62.       ЕГН ..................  ОРХАН .................. АХМЕДОВ

  63.       ЕГН .................. НИКОЛАЙ .................. АСЕНОВ

  64.       ЕГН .................. ЗОРКА ..................АСЕНОВА

  65.       ЕГН .................. СТРАХИЛ .................. СТОЯНОВ

  66.       ЕГН..................  ДАНЧО ..................СТОЯНОВ

  67.       ЕГН..................  СОФИЯ .................. СИМЕОНОВА

  68.       ЕГН .................. ТАНЯ .................. СТОЯНОВА

  69.       ЕГН ..................  АНГЕЛ .................. СТОЯНОВ

  70.       ЕГН .................. АНХЕЛА .................. СИМЕОНОВА

  71.       ЕГН .................. ДИМИТЪР .................. АСЕНОВ

  72.       ЕГН .................. МОИСЕЙ .................. МИХАЙЛОВ

  73.       ЕГН .................. ФАНКА .................. АНГЕЛОВА

  74.       ЕГН ..................  АНИТА .................. МИХАЙЛОВА

   

   

  ІІІ.  адресна регистрация по постоянен адрес гр.Брацигово, ул."Васил Левски" №6, на лицата:

  1.         ЕГН .................. АЛЕКСАНДРА .................. ВЕЛЕВА

  2.         ЕГН ..................ЙОРДАНКА .................. НИКОЛОВА

  3.         ЕГН .................. АСПАРУХ .................. МИХАЙЛОВ

  4.         ЕГН .................. СТЕФАНИ .................. ГАДЖЕВА

   

  ІV. адресна регистрация по настоящ адрес гр.Брацигово, ул."Васил Левски" №6, на  лицата:

  1.         ЕГН   .................. ФАНКА ..................ФИЛЕВА

  2.         ЕГН   .................. ЙОРДАНКА .................. НИКОЛОВА

  3.         ЕГН  ..................  ТАТЯНА .................. КУЗМАНОВА

  4.         ЕГН  ..................  ВИОЛЕТА..................ГЕГУСКОВА

  5.         ЕГН  ..................  ИЛИЯН .................. ДОЙЧЕВ

  6.         ЕГН  .................. СОНЯ .................. АЛЕКСАНДРОВА

  7.         ЕГН  ..................  ХРИСТО .................. ВЕЛЕВ

  8.         ЕГН  ..................  ФАНКА .................. ДИМОВА

  9.         ЕГН  ..................  ГЕОРГИ .................. ЙОРДАНОВ

  10.       ЕГН  ..................  СИЙКА..................ГЕОРГИЕВА

  11.       ЕГН  .................. РАДОМИР .................. ЯНКОВ

  12.       ЕГН  ..................  ГЕОРГИ .................. РАШКОВ

  13.       ЕГН  ..................  МАРИЯН .................. ТАНЧЕВ

  14.       ЕГН  ..................  МИТКО .................. СИМЕОНОВ

  15.       ЕГН  .................. ИВАНКА ..................КАРАИВАНОВА

   

  V. адресна регистрация по настоящ адрес гр.Брацигово, ул."Преврен" №21А, на  лицата;

  1.         ЕГН ..................   ИРИНА  ..................  ИВАНОВА 

  2.         ЕГН ..................   СЕРГЕЙ  ..................  ГЕОРГИЕВ 

  3.         ЕГН ..................  МИРОСЛАВ  ..................  МЕКИКОВ 

  4.         ЕГН ..................   НИКОЛИНКА  .................. ПЕТКОВА 

  5.         ЕГН ..................  МИЛЕН  ..................  БАЛКОВ 

  6.         ЕГН ..................   ДАНИЕЛ  ..................  КОНДЕВ 

  7.         ЕГН ..................   ИСУС ..................РАНГЕЛОВ 

  8.         ЕГН ..................  ТОМЕ  ..................  СТОИЦОВ 

  9.         ЕГН ..................   ГЕОРГИ  .................. ВЪЛКОВ 

  10.       ЕГН ..................   ЕКАТЕРИНА  ..................  КОНДЕВА 

  11.       ЕГН ..................   ВАСИЛ  ..................  НИКОЛОВ 

  12.       ЕГН ..................   ВАСИЛ  .................. МИХАЙЛОВ 

  13.       ЕГН ..................  БЛАГО  .................. ЛУКОВ 

  14.       ЕГН ..................   НИКОЛА  .................. ДЕЛОВ 

  15.       ЕГН ..................   СТАНИМИР  .................. НИКОЛОВ 

  16.       ЕГН ..................   МАРГАРИТ  .................. ВЕСЕЛИЧЕНОВ 

  17.       ЕГН ..................   КОСТАДИН ..................СПАСОВ 

  18.       ЕГН ..................   ЛЮБОВ  .................. ЙОНЕВА 

  19.       ЕГН ..................    АТАНАС  .................. АНГЕЛОВ 

  20.       ЕГН ..................   АСПАРУХ  .................. МИХАЙЛОВ 

  21.       ЕГН ..................  МАРТИН  .................. КОСТАДИНОВ 

  22.       ЕГН ..................   ГЕРГАНА  ..................  ДЕЧЕВА 

  23.       ЕГН ..................   КИРИЛ  ..................  АЛЕКСАНДРОВ 

  24.       ЕГН ..................   ИСУС  ..................АПОСТОЛОВ 

  25.       ЕГН ..................   НИКОЛАЙ  ..................  АНГЕЛОВ  

  26.       ЕГН ..................   ЙОРДАН  .................. ГАГАЛИЕВ 

   

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й,по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ        

  Кмет на община Брацигово

   

                                                                                                                                                

  Съгласувал:            

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

   

   

   

   

   

  Заповедта е обявена на 07.11.2018г.

   

  От Антоанета Манолчева  -

 • ЗАПОВЕД №РД-683/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-683/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресна регистрация, както следва:

  ·         по постоянен адрес, в гр.Брацигово,  ул." Слави Дишлянов"№27 ет.5 ап.13, на лицата:

  1.         ЕГН ................   ИЛИЯ  .............  КРУШАРОВ 

  2.         ЕГН ................   РАЙНА ............ КРУШАРОВА 

   

  ·         адресната регистрация по настоящ адрес, в гр.Брацигово,  ул." Слави Дишлянов"№27 ет.5 ап.13, на лицата:

  1.         ЕГН ................   ИЛИЯ  .............  КРУШАРОВ 

  2.         ЕГН .................   НИКОЛА  .............  ЙОРДАНОВ 

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й,по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ        

  Кмет на община Брацигово

   

                                                                                                                                                

  Съгласувал:            

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

   

  Заповедта е обявена на 07.11.2018г

 • ЗАПОВЕД №РД-684/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-684/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018 на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  1. Да бъде заличена адресна регистрация по постоянен адрес, в Брацигово, ул."Георги Пейкин"№12, на лицата:
  • ЕГН.................    ДОНКА  ...............  АСЕНОВА 
  • ЕГН .................   СТОЯНКА  .............  ЦИРКОВА 
  • ЕГН ..................  ПЕТЪР  .................  ЦИРКОВ 
  • ЕГН .................. ИВАН  .................  ЛЮБЕНОВ 
  • ЕГН................... ВАСИЛ  ................  ЦИРКОВ 
  • ЕГН ................   ДОНКА  .................  ЦИРКОВА 

   

  1. Да бъде заличена адресна регистрация по настоящ адрес, в Брацигово, ул."Георги Пейкин"№12, на лицата: 

  ·         ЕГН.................    ДОНКА  ...............  АСЕНОВА 

  ·         ЕГН .................   СТОЯНКА  .............  ЦИРКОВА 

  ·         ЕГН ..................  ПЕТЪР  .................  ЦИРКОВ 

  ·         ЕГН .................. ИВАН  .................  ЛЮБЕНОВ 

  ·         ЕГН................... ВАСИЛ  ................  ЦИРКОВ 

  ·         ЕГН ................   ДОНКА  .................  ЦИРКОВА 

   

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ  /п/      

  Кмет на община Брацигово

                                                                                                                                    

  Съгласувал:   /п/         

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

  Заповедта е обявена на 07. 11.2018г.

 • ЗАПОВЕД №РД-682/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-682/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресна регистрация по настоящ адрес, в с. Исперихово, община Брацигово,  ул."Трета"№5, на лицата:

   

  1.             ЕГН ................   КЯМИЛЕ  .............  ОСМАНОВА; 
  2.             ЕГН ................   РУМЯНА ...............  ЙОСКОВА;  
  3.             ЕГН ................   НАТАЛИЯ  .............  ОСМАНОВА;

   

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й,по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ   /п/                 

  Кмет на община Брацигово

   

                                                                                                                                                

  Съгласувал: /п/          

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

   

  Заповедта е обявена на 07.11.2018г.

 • ЗАПОВЕД № РД - 644/18.10.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  19-10-2018

  З А П О В Е Д:

   № РД - 644/18.10.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ  и решение №636/16.11.2017г. на РС-Пещера

   

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 91, УПИ УПИ  ХVІ-660  по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

    

            КМЕТ:.........../п/............

                             /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-638/18.10.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  18-10-2018

  З А П О В Е Д:

  №РД-638/18.10.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


            

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 40, УПИ ХІ-жилищен комплекс, ПИ пл. № 444, ПИ пл. № 446, ПИ пл. № 442 и ПИ пл. № 443 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........./П/..............

                              /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-639/18.10.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  18-10-2018

  З А П О В Е Д:

  № РД-639/18.10.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.126, УПИ V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складова база и УПИ ІV - Селскостопанска дейност  по плана на гр. Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:.........../П/...........

                              /П.Петков/

 • Публично обявяване, съгласно чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на ...

  04-10-2018

                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      

  Относно: Публично обявяване, съгласно чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за  проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, за запознаване с Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около водоснабдителен сондаж за бутилиране на изворна вода-гр.Брацигово, който ще бъде разположен на територията на имот № 06207.3.576, местност„Шавариеви ливади" по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.Собственост на „ ВАДА КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пазарджик.

  Възражения по смисъла на чл.39, ал.3 от Наредба №3 за условията и реда за  проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди от заинтересованите лица могат да се изпращат в 30-дневен срок чрез община Брацигово, до  БД - Пловдив.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

  12-09-2018

  ДО

  Н-ЦИ  ЩЕРЬО  АТАНАСОВ  КРАЙНОВ -

  за имот  №016035 м."Селчица", землището

   на с.Равногор, общ.Брацигово.

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

   

  Уведомяваме Ви, че с решение  от протокол от 19.09.2018 год. на комисията по чл.210, ал.1  от ЗУТ за определяне   цена за обезщетение на ограничени вещни права /безсрочно сервитутно право/  през частни имоти на територията на Община Брацигово за трасе на новоизграждащ се  електропровод  „ВЛ  110кV ВЕЦ „Въча 1" - ВЕЦ „Цанков камък", обявен за национален обект, е определена цена от 500 /петстотин/ лева за правото на прокарване през Вашия поземлен имот номер 016035, м."Селчица", землището на с.Равногор, общ.Брацигово, което е с площ на сервитута 1.495 дка.  

   На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14 дневен  срок от съобщаването могат да се направят писмени искания и възражения по оценката до Административен съд гр.Пазарджик чрез  Община Брацигово.

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ

  Кмет на Община Брацигово

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик